Global Dictionary/Woordenboek


Browse the glossary using this index

Special | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z | ALL

W

waakhond

de hond - waakhond~the watchdog

de privacywaakhond ~the privacy watchdog

bewaken- een gebouw bewaken - to guard a building.

weglokt

weglokken ~ to entice.  De kinderlokker - child molester.

lokken~to lure. 

verleiden-Pas op Julia, Horatio verleidt jouw Romeo. to seduce

werkgelegenheid

de werkgelegenheid = employment (opportunities) De werkgelegeheid daalt door de robotisering.

Er is in veel samenlevingen te weinig werk voor iedereen.

wet

de wet- de wetten ~the laws

de regel - the regels ~ the rule

de wetten en de regels ~the laws and the rules

De regels in het verkeer/ e regels in het sociale verkeer, tussen mense.