Global Dictionary/Woordenboek


Browse the glossary using this index

Special | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z | ALL

V

vaderschapsverlof

het vaderschapsverlof - de vrije dagen die je krijgt als je vader wordt.
verlof nemen - vakantie nemen

verdraaid

1. Hij verdraaid de waarheid.  Mijn woorden worden verdraaid ~to twist - to distort

2. Mijn aandacht wordt verdraaid ( door facebook

Trump verdraait  - aan de lopende band-   de feiten.

verdwijnen

verdwijnen - verdween- (is) verdwenen. to disappear.

Hij is spoorloos met al het geld verdwenen.- He disappeared without a trace with all the money.

verheffend

verheffend= uplifting- - liegen is niet verheffend. Liegen maakt je geen beter mens. Ik wil de mensen verheffen, ik leer de mensen lezen en schrijven.

verslaafd

verslaafd zijn aan...koffie, morphine, de televisie... etc. Verslaafd zijn aan je werk ~ work alcoholic

verslaafd raken aan- je wordt langzaam verslaafd, stapje voor stapje, aan  bijvoorbeeld Facebook.

verslag

het verslag- de rapportage.

verslag doen van 'iets', een ervaring, een film, een vergadering.

verslag doen van - een verslag geven van

de verslaggever

verstreken

verstrijken - verstreek - is verstreken.  Het verstrijken van de tijd.

Sinds het millennium ( in 2000)  is er bijna 20 jaar verstreken.

voorbij

voorbij. Alles gaat voorbij, alles gaat over.

De voorbije dagen - de afgelopen dagen

Haar leven is voorbij. Haar leven is geruïneerd. Zij moet opnieuw beginnen met haar leven.

voorgenomen

Je iets voornemen - to intent something

het voornemen. Met het begin van het nieuwe heb ik altijd veel goede voornemens".

Ik neem mij voor nooit meer te roken.

Ik heb me voorgenomen om nooit meer te douchen. " Hallo zeg, dat lijkt mij geen goed voornemen. 

nemen - nam - genomen

Ik heb me voorgenomen om nooit meer te douchen. " Hallo zeg, dat lijkt mij geen goed voornemen. 

voorhanden

voorhanden - Het produkt is niet meer voorhanden. Het produkt is niet meer te krijgen/ te koop.

voorhanden - iets ligt voor  je handen, je kan het zo pakken.

Deze oplossing ligt voorhanden - is logisch

softdrugs zijn in Amsterdam op veel plekken voorhanden. Je kunt op veel plekken in Amsterdam softdrugs kopen.