Global Dictionary/Woordenboek


Browse the glossary using this index

Special | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z | ALL

Page: (Previous)   1  2  3  4  5  6  (Next)
  ALL

S

smak

een smak geld - veel geld. Mijn nieuwe jaquar kost een smak geld.

sommige

sommige mensen / boeken/ landen - niet alle mensen/ boeken/landen

soms - niet altijd. Ik ga soms naar de opera.

T

toeslaan

 toeslaan - sloeg toe - heeft toe geslagen

1- het noodlot heeft toegeslagen - fate has struck

2- toeslaan op de beurs - strike at the stock exchange

3- de bidsprinkhaan slaat toe - the praying mantis strikes

toont

tonen - toonde- getoond = laten zien - to show

U

uitgetrokken

geld uittrekken voor =  geld besteden aan iets= spend  of  geld reserveren voor iets

trekken - trok - getrokken

aandacht besteden aan // 

uittrekken

1. trekken -trok - getrokken. aan een touw/deur trekken

2. uittrekken - je kleren uittrekken - trekken - trok - uitgetrokken

3. uittrekken voor  - geld uittrekken voor een vakantie / geld spenderen aan een vakantie of een lobby

expressie: trekken aan een dood paard.

V

vaderschapsverlof

het vaderschapsverlof - de vrije dagen die je krijgt als je vader wordt.
verlof nemen - vakantie nemen

verdraaid

1. Hij verdraaid de waarheid.  Mijn woorden worden verdraaid ~to twist - to distort

2. Mijn aandacht wordt verdraaid ( door facebook

Trump verdraait  - aan de lopende band-   de feiten.

verdwijnen

verdwijnen - verdween- (is) verdwenen. to disappear.

Hij is spoorloos met al het geld verdwenen.- He disappeared without a trace with all the money.

verheffend

verheffend= uplifting- - liegen is niet verheffend. Liegen maakt je geen beter mens. Ik wil de mensen verheffen, ik leer de mensen lezen en schrijven.


Page: (Previous)   1  2  3  4  5  6  (Next)
  ALL