Global Dictionary/Woordenboek


Browse the glossary using this index

Special | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z | ALL

Page:  1  2  3  4  5  6  (Next)
ALL

A

aangestuurd

Een project aansturen - een project dirigeren. to direct a project. Een groep mensen aansturen.

sturen - iemand naar de Aldi sturen om koffie te halen. Iemand om een 'boodschap' sturen.

besturen - een auto besturen

sturen - stuurde - gestuurd

afgeleid

afleiden- leidde af- afgeleid zijn. ~to distract

De afleiding. De televisie geeft soms een beetje afleiding.

Ik ben afgeleid door de televisie.

Iemand afleiden- Leidt me niet af alsjeblieft.

afleiden ~to distract . to deduce. Een wiskundige formule afleiden.

 

afwachting

1. afwachting - Ik ben in afwachting van een bestelling. Ik wacht op een bestelling. Ik ben aan het wachten.

Jij moet even afwachten wanneer de bestelling komt. Wacht rustig af, alles komt goed.

2. iets verwachten. Mijn vrouw en ik verwachten ons eerste kind. Mijn vrouw is in verwachting. (zijn)

3. Kinderen verwachten een cadeautje op hun verjaardag.

 

afzetmarkt

de markt-  de afzetmarkt - de huizenmarkt... etc

producten afzetten op de markt- producten verkopen op een markt.

de markt- de Albert Cuyp is een leuke markt.

de beurs~the stock exchange is ook een markt.

B

baan

de baan , werk, waarvoor je een salaris krijgt.

 

Vakantie-werk- een tijdelijk baantje.

Een bijbaan(tje) , bijvoorbeeld als je nog op school zit.

 

basisschool

de school / de scholen

de kleuterschool 3-6 jaar / de basisschool 6-12 jaar / de middelbare school 13-17

beroepsbevolking

de beroepsbevolking.= alle mensen in een bevolking= populatie , die een beroep hebben- alle mensen die kunnen werken. Gepensioneerde mensen en kinderen behoren niet tot de beroepsbevolking, maar in sommige landen helaas wel.

bestelling

de bestelling - de order.

Iets bestellen in een restaurant. Iets bestellen via de telefoon/ via deliveroo

bestellen- bestelde - heb/is  besteld 

book

Definition : Het boek

Plural/Meervoud: books / boeken

Jou of jouw: jouw boek

Elk of elke: Elk boek
Aanwijzend voornaamwoord: Dat boek
Bezittelijk voornaamwoord: Ons boek

brandwond

de wond - de wonden

-de brandwond / de snijwond / Ik heb mij gesneden , ik heb een snijwond.

 

bui

1- bui- Ik ben in een goede bui-mood / Mijn baas is altijd in een slechte bui.

     Tegen je partner: Waarom ben in zo'n rotbui / a rotten mood.

2- de regenbui. A rain shower . Er zijn vandaag veel buien. Er is veel regen vandaag.

D

dealen

dealen met  problemen / iemand / met mijn baas ...- omgaan met problemen / iemand / met mijn baas ...

dealen in drugs - in drugs handelen. Hij is een dealer - hij is een drugshandelaar.

deugdzaam

deugdzaam - een deugdzaam leven leiden - lead a virtuous life.

de deugd - de ondeugd / virtue-vice. Tegen een kind: wees niet zo ondeugend, jij!

E

ervoer

ervaren- ervoer - Ik heb ervaren. to experience

Iets ervaren - Ik heb ervaren dat Nederlanders  niet altijd vriendelijk zijn.

Ik ga tijdelijk bij deliveroo werken om te ervaren hoe dat is.

I

ingepalmd

inpalmen - to rope in -  take over.  Iemand inpalmen, iemand aan jouw kant krijgen. Iemand laten doen wat jij wilt, en hij heeft dat niet door.

Ik ben door hem ingepalmd.  %$@ grrr

iets doorhebben~to notice something.  Ik heb door / ik merk dat hij te veel drinkt.

merken ~to sense. Ik merk dat hij te veel drinkt.

inkomenskloof

de inkomenskloof tussen mensen = de één verdient 500.00 euro per maand de ander slecht 500 euro. de kloof in inkomen- the cap is 450.00 euro.

het inkomen- dat wat je verdient.

J

justitie

de justitie- het gerechtelijk systeem.De rechtbank, met de rechters en de aanklagers. ~the judges and prosecutors

Het justitiële apparaat ~The judicial apparatus.

K

kartel

het kartel  -de kartelvorming    

Een aantal telecombedrijven vormen samen stiekem een kartel.Waardoor de consumenten te veel moeten betalen voor hun abonnement.

 

L

levensecht

levensecht - realistisch - echt = real  - zoals het leven ook is.

N

nagenoeg

nagenoeg - bijna . Ik heb nagenoeg geen geld meer. bijna geen geld.

De koffie is bijna op. De koffie is nagenoeg op.

neersteken

neersteken - iemand neersteken met een mes- to stab down somebody.

O

onderworpenen

onderwerpen - to submit . to subdue. mensen (aan je) onderwerpen. De onderworpenen - die mensen die onderworpen zijn aan de regels van hun werk. Kinderen zijn onderworpen aan hun ouders. Hun ouders zijn de baas. Soms zijn de ouders onderworpen aan hun verwende (spoiled) kinderen. 

ontslagen

ontslaan- ontsloeg- ontslagen

1- Ik ben ontslagen uit het ziekenhuis. Ik mag naar huis.

2- Mijn bedrijf heeft mij ontslagen - Ik moet naar huis. Ik mag daar niet meer werken.

P

platformeconomie

de econome + een online platform = de platvormeconomie, über, Deliveroo,Helping

pleiten

pleiten ~to plead. Ergens voor pleiten- positieve argumenten geven voor iets.

pleiten voor- pleiten tegen

De/Een strafpleiter is een advocaat die een strafzaak begeleid en de verdachte probeert vrij te pleiten.

een lobyist pleit voor de balnagen van het bedrijf waar hij voor lobbyt en het bedrijf betaalt hem daarvoor. 

R

rechtbank

de rechtbank -  the juridical court.

de rechter en de officier van justitie - the judge and the prosecutor.

regel

de regel - the regels ~ the rule

de wetten en de regels ~the laws and the rules

De regels in het verkeer/ e regels in het sociale verkeer, tussen mense.

rondkomen

Ik kan van mijn salaris niet rondkomen. Ik heb te weinig geld/salaris. / Het salaris

S

schijntje

schijntje -- dat is een schijntje- dat kost bijna niets.

werken voor een schijntje- werken voor een heel laag loon.

sloeg_ aan

1- aanslaan - de nieuwe mode slaat aan - heeft succes.

aanslaan - sloeg aan - is aangeslagen. 

Het nieuwe model sloeg aan - het nieuwe model was een succes.

2- Hij is aangeslagen - he is hurt ( psychological) . 

3- De hond slaat aan- de hond begint te blaffen.

smak

een smak geld - veel geld. Mijn nieuwe jaquar kost een smak geld.

sommige

sommige mensen / boeken/ landen - niet alle mensen/ boeken/landen

soms - niet altijd. Ik ga soms naar de opera.

T

toeslaan

 toeslaan - sloeg toe - heeft toe geslagen

1- het noodlot heeft toegeslagen - fate has struck

2- toeslaan op de beurs - strike at the stock exchange

3- de bidsprinkhaan slaat toe - the praying mantis strikes

toont

tonen - toonde- getoond = laten zien - to show

U

uitgetrokken

geld uittrekken voor =  geld besteden aan iets= spend  of  geld reserveren voor iets

trekken - trok - getrokken

aandacht besteden aan // 

uittrekken

1. trekken -trok - getrokken. aan een touw/deur trekken

2. uittrekken - je kleren uittrekken - trekken - trok - uitgetrokken

3. uittrekken voor  - geld uittrekken voor een vakantie / geld spenderen aan een vakantie of een lobby

expressie: trekken aan een dood paard.

V

vaderschapsverlof

het vaderschapsverlof - de vrije dagen die je krijgt als je vader wordt.
verlof nemen - vakantie nemen

verdraaid

1. Hij verdraaid de waarheid.  Mijn woorden worden verdraaid ~to twist - to distort

2. Mijn aandacht wordt verdraaid ( door facebook

Trump verdraait  - aan de lopende band-   de feiten.

verdwijnen

verdwijnen - verdween- (is) verdwenen. to disappear.

Hij is spoorloos met al het geld verdwenen.- He disappeared without a trace with all the money.

verheffend

verheffend= uplifting- - liegen is niet verheffend. Liegen maakt je geen beter mens. Ik wil de mensen verheffen, ik leer de mensen lezen en schrijven.

verslaafd

verslaafd zijn aan...koffie, morphine, de televisie... etc. Verslaafd zijn aan je werk ~ work alcoholic

verslaafd raken aan- je wordt langzaam verslaafd, stapje voor stapje, aan  bijvoorbeeld Facebook.

verslag

het verslag- de rapportage.

verslag doen van 'iets', een ervaring, een film, een vergadering.

verslag doen van - een verslag geven van

de verslaggever

verstreken

verstrijken - verstreek - is verstreken.  Het verstrijken van de tijd.

Sinds het millennium ( in 2000)  is er bijna 20 jaar verstreken.

voorbij

voorbij. Alles gaat voorbij, alles gaat over.

De voorbije dagen - de afgelopen dagen

Haar leven is voorbij. Haar leven is geruïneerd. Zij moet opnieuw beginnen met haar leven.

voorgenomen

Je iets voornemen - to intent something

het voornemen. Met het begin van het nieuwe heb ik altijd veel goede voornemens".

Ik neem mij voor nooit meer te roken.

Ik heb me voorgenomen om nooit meer te douchen. " Hallo zeg, dat lijkt mij geen goed voornemen. 

nemen - nam - genomen

Ik heb me voorgenomen om nooit meer te douchen. " Hallo zeg, dat lijkt mij geen goed voornemen. 

voorhanden

voorhanden - Het produkt is niet meer voorhanden. Het produkt is niet meer te krijgen/ te koop.

voorhanden - iets ligt voor  je handen, je kan het zo pakken.

Deze oplossing ligt voorhanden - is logisch

softdrugs zijn in Amsterdam op veel plekken voorhanden. Je kunt op veel plekken in Amsterdam softdrugs kopen.

W

waakhond

de hond - waakhond~the watchdog

de privacywaakhond ~the privacy watchdog

bewaken- een gebouw bewaken - to guard a building.

weglokt

weglokken ~ to entice.  De kinderlokker - child molester.

lokken~to lure. 

verleiden-Pas op Julia, Horatio verleidt jouw Romeo. to seduce

werkgelegenheid

de werkgelegenheid = employment (opportunities) De werkgelegeheid daalt door de robotisering.

Er is in veel samenlevingen te weinig werk voor iedereen.

wet

de wet- de wetten ~the laws

de regel - the regels ~ the rule

de wetten en de regels ~the laws and the rules

De regels in het verkeer/ e regels in het sociale verkeer, tussen mense.

Z

zing

zingen - zong - gezongen.

Ik zing een lied. Ik heb een lied gezongen. Toen ik het lied te hard zong, ging het raam kapot.

zzp’er

Een zzp’er   is een zelfstandige zonder personeel . Dat betekent hij werkt zelfstandig, voor eigen rekening en hij heeft geen personeel, geen mensen die voor hem werken.

Een zzp’er  heeft dus geen vast arbeidscontract. Hij of zij krijgt een 'gage'.


Page:  1  2  3  4  5  6  (Next)
ALL