Sunday, 17 November 2019, 9:28 AM
Site: School for Dutch
Course: School for Dutch (Learn Dutch)
Glossary: Global Dictionary/Woordenboek
U

uitgetrokken

geld uittrekken voor =  geld besteden aan iets= spend  of  geld reserveren voor iets

trekken - trok - getrokken

aandacht besteden aan // 

uittrekken

1. trekken -trok - getrokken. aan een touw/deur trekken

2. uittrekken - je kleren uittrekken - trekken - trok - uitgetrokken

3. uittrekken voor  - geld uittrekken voor een vakantie / geld spenderen aan een vakantie of een lobby

expressie: trekken aan een dood paard.